Alginit Kft.

 

ALGINIT - TERMÉSZETES TALAJJAVÍTÓ, ÁSVÁNYI ANYAG

FOSSZILIS ALGA BIOMASSZA

 

ALGINIT: fosszilis (megkövesedett) alga biomasszából és elmállott tufából álló kőzet, amely 4-5 millió évvel ezelőtt keletkezett.

ALGINIT: Magas humusz, mész, agyag, nitrogén, kálium, magnézium és más makro-, mikroelemeket tartalmazó kőzet.

ALGINIT: Olyan anyag, amely a talajra, a növényekre, emberre és állatra is pozitív élettani hatással bír. Talajjavító hatását teljes körű kísérletsorozattal igazolták. A homokos, laza talajok szerkezetét kedvezően megváltoztatja, jó hatással van a talaj vízmegtartó képességére, megakadályozza a növények számára szükséges, fontos tápanyagok kimosódását, így segíti elő azok folyamatos tápanyagellátását. Megfelelő mennyiségben és arányban felhasználva jelentősen növeli a termés mennyiségét és minőségét.

ALGINIT: Semmiféle kemikáliát vagy adalékanyagot nem tartalmaz, természetes bányászott formájában kerül forgalomba. A kitermelést követően csak fizikai beavatkozással (aprítási, őrlési műveletekkel) teszik alkalmassá a talajjavításra.

ALGINIT: Környezetkímélő földtani képződmény, amelynek semmiféle káros, fitotoxikus hatása nincs.

ALGINIT: Felfedezésének színhelye a Kárpát-medence, ezen belül Magyarország, ahol kitermelése jelenleg is folyik.

ALGINIT: Alginit, melyből a föld összes vagyona 150 millió tonna.

 

Elemtartalom: Az alginit 62 nyomelemet tartalmaz; minden olyan makro- és mikroelem (N; Ca; Mg; Fe ; Zn; Cu; Mn; P2O5 ; K2O ; stb.) megtalálható benne, amely a növények fejlődéséhez szükséges. Kémhatása semleges, enyhén lúgos. Vízben mért pH-értéke 7,6. Szerves anyag tartalma eléri a 19%-ot.

 

A GÉRCEI ALGINIT BÁNYA A VILÁG ALGINIT VAGYONÁNAK TÖBB, MINT 80 %-ÁT JELENTI.

A Gércei alginit vagyon átlagosan 40-80 méteres vastagságú alginit réteg formájában közvetlenül a felszín alatt helyezkedik el. Ennek az alginit rétegnek a geológiai kutatások által behatárolt egybefüggő területe mintegy 187,5 hektárnyi.

A Magyar Geológiai Szolgálat 1999. június 23-án kelt 338/1999 számú hatósági igazolása alapján a terület alatt mintegy 120 millió tonna ásványvagyon található.

Az alginit mesterségesen előállíthatatlan. Akár növényeknél, állatoknál vagy embernél alkalmazzuk, külsőleg vagy belsőleg, minden esetben erősíti és védelmezi az élőlényeket.

Nem ismerünk a földön még egy ehhez fogható anyagot, amely ennyire komplex módon és az élő szervezetekhez intelligensen alkalmazkodva fejtené ki kedvező hatásait.

 

Ezért kell a világnak megismernie és egészsége érdekében felhasználnia a Földnek e rendkívüli ajándékát, az ALGINITET.
 


AZ ALGINIT KELETKEZÉSE


4-5 millió évvel ezelőtt a Kárpát-medencében, ahol még a Pannon tórendszer létezett, heves vulkanikus jelenségek játszódtak le. Ekkor keletkeztek azok a gyűrű alakú kráterek, a tufagyűrűk, amelyek olyan fontosak voltak az alginit képződése szempontjából. A kirobbant vulkáni kráter vízzel töltődött fel, mely az utóvulkáni működés következtében 12-14 C°-os,- a medence zártsága miatt 3%-os oligohalin – alacsony sótartalmú, 7,6% pH-jú vízzel töltődött fel és tápanyagban gazdag volt. A zárt krátergyűrűben az algák egy ritkán előforduló fajtája (Botryococcus braunii) szaporodott el, majd egyéb lebegő anyagokkal együtt leülepedett a zárt medence aljára. A tufagyűrűbe csak a finoman eloszlott, lebegő állapotban lévő üledékanyag juthatott be. A leülepedett és anaerob körülmények között megkövesült alga-biomasszából alakult ki az a kőzet, aminek a neve ma alginit (amely az olajpalák családjába tartozik).
 


Mint láthatjuk a krátersáncot alkotó bazaltgyűrű eróziója, ezáltal a sokfajta makro - és mikrotápanyag feldúsulása (pl. P2O, 5 Ca, S, Mn, Fe, Cu, K, stb.) a vízi plankton növényzet (algák) nagymérvű elszaporodását idézte elő. A kialakult feltételek (pl. a melegvízű, 12-14 C°-os fokos, szénsavas forrás beömlése, így a tó vízének folyamatos felmelegedése, a pH 7,6 stb.) különösen kedveztek a sárgászöld moszatok törzsébe tartozó Botryococcus braunii zöldalgák tömeges elszaporodásának. Eddigi ismereteink szerint az előzőekben felsorolt események egyedülálló, együttes bekövetkezésének, majd ebből fakadóan a Botryococcus Braunni alga elszaporodásának köszönhető az alginit telepek kialakulása. Ezen körülmények kiterjedt előfordulásával nem számolhatunk. Ez is alátámasztja és erősíti azt a tényt, hogy a világ más pontján más hasonló lelőhelyeket, ilyen minőségű olajpalát, vagyis alginitet nem találhatunk.

 

1075 Budapest, Károly körút 11.

Tel: 06-1/269-7826

e-mail: alginitkft@alginit.hu

Minden jog fenttartva. © 2013. Weboldal készítés